Omvandlingstabeller för inch - mm

Klicka på tabellen för större och utskriftsvänlig bild!
Click on the table for a bigger and printable picture!


Förklaring på film...


And explanation in English...